Mindaugo g. 17, LT-21114 Trakai, tel: 8 (528) 55909
El.paštas:  tpspc@hipokratas.lt
Registratūra tel.: 8 (528) 55909, 8656 54959
Duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre | Įmonės kodas 181527285

VšĮ Trakų pirminės sveikatos priežiūros centras

 

GYVENTOJŲ PRIRAŠYMO PRIE PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS TVARKA

 

I. ASMENŲ PRISIRAŠYMO PRIE GYDYMO ĮSTAIGOS REGISTRAVIMAS: 

● Kiekvienas asmuo gali laisvai pasirinkti arčiausiai jo gyvenamosios vietos esančią, ar jam patogiau pasiekiamą  vieną pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą (toliau-PASPĮ).

● Asmuo, ( globėjas) už prisirašymo dokumentų tvarkymą įstaigai, kurioje prisirašo, moka 0,29 euro mokestį.

 ● Asmuo, ( globėjas), anksčiau nei po 6 mėnesių pasirinkęs kitą PASPĮ, už dokumentų tvarkymą ir dokumentacijos persiuntimą jo pasirinktai įstaigai moka 2,90 euro mokestį. Ši nuostata netaikoma Lietuvos Respublikos bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų moksleiviams bei aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentams, studijų laikotarpiu anksčiau nei po šešių mėnesių pasirenkantiems kitą PASPĮ, – jie moka 0,29 euro mokestį.

 ● Asmuo, pasirinkęs šeimos gydytoją, atvyksta į įstaigos statistikos 114 kab. esantį I aukšte ir užpildo ,,Prašymą gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“ (F Nr 025-025-1/a).

 ● Asmuo, (globėjas), pasirinkęs PASPĮ, bet nepasirinkęs gydytojo, savo sutikimą lankytis pas PASPĮ administracijos skirtą gydytoją patvirtina parašu.

●  Prašymas pildomas remiantis asmens tapatybę liudijančiu dokumentu.

Nepilnamečių prašymus pasirašo vienas iš tėvų ar globėjas. Jei asmuo neraštingas, jo prašymą parašais tvirtina du PASPĮ darbuotojai.

 

II. ASMENŲ, PASIRENKANČIŲ KITĄ TOS PAČIOS ĮSTAIGOS GYDYTOJĄ, REGISTRAVIMAS:

 ● Asmuo, pageidaujantis gydytis pas kitą šeimos gydytoją toje pačioje įstaigoje, pildo ,,Prašymą gydytis pas kitą pasirinktos PASPĮ gydytoją“ (F 025-025-2/a).

● Norėdamas patekti pas savo šeimos gydytoją, pacientas gali 3 būdais:

1. Atvykti į registratūrą;

2. Registruotis telefonu, skambinant į registratūrą;

3. Gydytojo kabinete registruotis sekančiam vizitui.

● Gydytojui nutraukus darbo santykius su PASPĮ , įstaigos administracija įsakymo tvarka skiria kitą gydytoją, jei pacientas pats nepasirenka.

 

III. AMBULATORINIŲ KORTELIŲ PERDAVIMO KITAI PACIENTO PASIRINKTAI PASPĮ TVARKA:

  ● Pacientui pasirinkus kitą PASPĮ, jo ambulatorinė kortelė perduodama paciento pasirinktai įstaigai šiai pateikus ,,Prašymą dėl ambulatorinių kortelių, vaikų sveikatos raidos istorijų perdavimo“ (F 025-025-3/a). Kortelės perduodamos per 3 dienas nuo prašymo gavimo dienos. Prašymas registruojamas ,,Ambulatorinių kortelių, vaikų raidos istorijų perdavimo registracijos žurnale“ (F.025-025-10/a) ir saugomi istoriją perdavusioje įstaigoje.

 ● Ambulatorinės kortelės perduodamos sunumeravus visus užpildytus puslapius ir po paskutiniojo gydytojo įrašo pažymėjus perdavimo datą, įstaigos pavadinimą, ambulatorinės kortelės puslapių skaičių patvirtinant įstaigos antspaudu ir perdavusio asmens parašu.

●  Prašymas dėl ambulatorinių kortelių perdavimo bei perduodant, ir gaunamos ambulatorinės kortelės registruojamos ,,Ambulatorinių kortelių perdavimo registracijos žurnale“.

● Ambulatorinės kortelės paciento pasirinktai įstaigai siunčiamos registruotu laišku paštu ar per įgaliotą asmenį.

Laikas

DARBO LAIKAS

 

I - 7.00-17.00

II - 7.00-17.00

III - 7.00-17.00

IV - 7.00-17.00

V -  7.00-17.00

VI – 8.00-12.00

Paieška tinklapyje

DĖL ASMENŲ PRISIRAŠYMO PRIE PIRMINĖS

AMBULATORINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS 

 

Išankstinė registracija

Darbo pasiūlymai

 

 

El.paštas darbuotojui