Mindaugo g. 17, LT-21114 Trakai, tel: 8 (528) 55909
El.paštas:  tpspc@hipokratas.lt
Registratūra tel.: 8 (528) 55909, 8656 54959
Duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre | Įmonės kodas 181527285

VšĮ Trakų pirminės sveikatos priežiūros centras

VšĮ TRAKŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

 

INFORMACIJA PACIENTAMS

 

Pacientas lankydamasis įstaigoje turi laikytis vidaus tvarkos taisyklių, kurios prieinamos ir viešai pateikiamos informacijai skirtose vietose ( registratūroje, statistikos 107 kab., įstaigos interneto svetainėje www.trakupspc.lt ) 

Pacientai priimami: 

Darbo dienomis nuo 7.00 – 17.00 val.

Šeštadieniais nuo 8.00 – 12.00 val. 

Įstaigos nedarbo metu prie įstaigos  prisirašiusiems pacientams susirgus, medicinos  pagalbos paslaugos teikiamos VšĮ Trakų ligoninės priėmimo –skubiosios pagalbos skyriuje. 

Greitosios medicinos pagalbos skyrius teikia būtinosios medicinos pagalbos paslaugas visą parą. 

Pacientai turi teisę laisvai pasirinkti  arčiausiai jo gyvenamosios vietos esančią arba jam patogiau pasiekiamą vieną pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir šeimos gydytoją.

Informacija apie įstaigoje dirbančius šeimos gydytojus jam suteikiama įforminant  prašymą registruotis gydymo įstaigoje, arba norint pakeisti šeimos gydytoją.

Pacientai, atvykę į VšĮ Trakų PSPC, kreipiasi į Registratūrą ir pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą: Lietuvos Respublikoje galiojantį pasą, asmens tapatybės kortelę  arba gimimo liudijimą (ne vyresni nei 16 metų).

Kiekvienas pacientas apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu turi teisę gauti nemokamas sveikatos priežiūros paslaugas, kurios yra nurodytos sutartyje sudarytoje su Vilniaus teritorine ligonių kasa, išskyrus paslaugas, kurios Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymu įrašytos į mokamų paslaugų sąrašą(kainyną žr. skelbimų lentoje). Būtinoji medicinos pagalba teikiama visiems asmenims nemokamai.

Priešingu atveju už gydytojo konsultaciją (pagal galiojančius paslaugų įkainius) turi susimokėti pats.

Nepilnamečiams pacientams iki 16 metų sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos tik atvykus su jį atstovaujančiu atstovu, išskyrus būtinosios pagalbos atvejus.

Pacientas dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų be siuntimo gali kreiptis į  šeimos  gydytojus bei visus pirminio lygio specialistus, t. y. chirurgą, odontologą, akušerį - ginekologą,  ir antrinio lygio specialistą – dermatovenerologą. Prireikus minėti gydytojai pacientą nukreipia konsultacijai pas reikiamą specialistą.

Jei dėl svarbių aplinkybių gydytojas aptarnauja pacientą ilgiau negu tam pacientui paskirtas laikas, kiti pacientai priimami vėlesniu nei nurodyta priėmimo pas gydytoją talone laiku (paciento laukimo laikas registratūroje neturi viršyti  20 min., o priėmimo pas gydytoją laikas, nurodytas  priėmimo pas gydytoją talone, neturi viršyti  30 min.)

 

Gydantis gydytojas,  šeimos gydytojas,  įstaigos direktorius suteikia pacientui informaciją dėl:

-   vaistų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo, jų įsigijimo ir išlaidų kompensavimo tvarkos;

-          teikiamų mokamų ar iš dalies mokamų paslaugų teikimo tvarkos ir įkainių;

(mokamų paslaugų įkainiai pateikiami ir informacijai skirtose vietose)

-          profilaktinių sveikatos tikrinimų tvarkos ir įkainių;

-          prevencinių sveikatos programų  vykdymą;

-          medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos;

-          medicininių pažymų išdavimo tvarkos ir įkainių;

-          dokumentų kopijų išdavimo tvarkos ir įkainių;

-          sveikatos būklės, numatomų tyrimų, procedūrų, gydymo būdų ir poveikio;

-          kitą pacientą dominančią informaciją.

Laikas

DARBO LAIKAS

 

I - 7.00-19.00

II - 7.00-19.00

III - 7.00-19.00

IV - 7.00-19.00

V -  7.00-19.00

Paieška tinklapyje

DĖL ASMENŲ PRISIRAŠYMO PRIE PIRMINĖS

AMBULATORINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS 

 

Išankstinė registracija

Darbo pasiūlymai

 

 

El.paštas darbuotojui