Mindaugo g. 17, LT-21114 Trakai, tel: 8 (528) 55909
El.paštas:  tpspc@hipokratas.lt
Registratūra tel.: 8 (528) 55909, 8656 54959
Duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre | Įmonės kodas 181527285

VšĮ Trakų pirminės sveikatos priežiūros centras

VIEŠOJI ĮSTAIGA TRAKŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS MOKAMŲ IR IŠ DALIES MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

                   (Vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministerijos 2014 m. liepos 11 d. įsakymas Nr.V-794)

Nemokamos paslaugos

• Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašas, patvirtintas LR Sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr.V-943 nustato, kad apdraustiesiems už paslaugas teikiamas pagal šeimos gydytojo,bendrosios praktikos slaugytojo, bendruomenės slaugytojo, akušerio medicinos normų reikalavimus, pirminės odontologinės priežiūros paslaugas apmokamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto  mokama metinė prisirašiusiojo gyventojo sveikatos priežiūros bazinė kaina.

• Už kai kurias iš sveikatos draudimo biudžeto apmokamas paslaugas asmens sveikatos priežiūros įstaigai skiriamos papildomos lėšos tai:

skatinamosios paslaugos;

prevencinių programų vykdymas;

slaugos paslaugos namuose neįgaliems pacientams;

geri darbo rezultatai.

 

Iš dalies mokamos paslaugos

 LR Sveikatos apsaugos ministerijos 2014 m. liepos 11 d. įsakymas Nr.V-794

 Įstaigoje teikiant odontologinės priežiūros paslaugas, apdraustieji ( išskyrus vaikus ir asmens, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, kol jiems sukanka 24 metai, ir socialiai remtinus asmenis, kai jie pateikia atitinkamą savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena, socialinės paramos skyriaus pažymą) moka už vaistus, odontologines ir kitas medžiagas, sunaudotas odontologinės priežiūros paslaugų teikimui, vienkartines priemones, atsižvelgiant į sunaudotų medžiagų, priemonių kiekį ir jų įsigijimo kainas.

 

Mokamos paslaugos

                      Vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministerijos 2014 m. liepos 11 d. įsakymu Nr.V-794, gydymo įstaigoje yra įteisinti  mokėjimai.

• LR Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymu patvirtintas mokamos sveikatos priežiūros paslaugos (sveikatos tikrinimai vairuotojams mėgėjams, civiliniam ginklui įsigyti, vykstant į užsienį)

• periodiniai (profilaktiniai sveikatos tikrinimai (LR SAM 2000-05-31 įsakymas Nr. 301);

• pacientams neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu  kreipiantis į sveikatos priežiūros įstaigą dėl paslaugų suteikimo;

• (neprisirašiusiems) neįrašytiems į įstaigos prisirašiusių asmenų duomenų bazę;

• pacientams pageidaujantiems, kad jiems būtų teikiamos papildomos paslaugos, t.y. paslaugos, kurias pasirenka pacientas ir jos nėra susijusios su pagrindinės ligos gydymu (paslaugos nepriskiriamos šeimos gydytojo normai);

• sveikatos priežiūros paslaugos, bei nemedicininės paslaugos: dokumentų kopijavimas; laminavimas ir kt.  kurios išvardytos mokamų paslaugų sąraše(patvirtintas direktoriaus) ;

 

Mokėjimo tvarka

patvirtinta VšĮ Trakų PSPC vyriausiosios gydytojos 2014 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. V-26

• Paciento mokėjimas  turi būti konkrečiai įvardytas (kokios paslaugos, plombinės medžiagos ir kt.), įrašant mokamų paslaugų apskaitos lape-sutikime, nurodant, kokia suma turi būti sumokėta  ir patvirtintas paciento ir mokamų paslaugų apskaitos lapą -sutikimą išrašiusio gydytojo ar  slaugos specialisto parašais. Už paslaugą mokama gydymo įstaigos kasoje.

 

Mokamų paslaugų kainynas yra VšĮ Trakų pirminės sveikatos priežiūros centro skelbimų lentoje (prie registratūros, odontologijos kabineto) , interneto svetainėje www.trakupspc.lt

 

 

  

Laikas

DARBO LAIKAS

 

I - 7.00-19.00

II - 7.00-19.00

III - 7.00-19.00

IV - 7.00-19.00

V -  7.00-19.00

Paieška tinklapyje

DĖL ASMENŲ PRISIRAŠYMO PRIE PIRMINĖS

AMBULATORINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS 

 

Išankstinė registracija

Darbo pasiūlymai

 

 

El.paštas darbuotojui